Kontrola pozabiegowa po przeprowadzeniu aborcji i usuwania ciąży metodą próżniową

Większość z nas koncentruje się w kwestiach związanych z przerwaniem ciąży na samym zabiegu, tym co dzieje się przed nim oraz tym, co dzieje się w trakcie usuwania ciąży.
Przed zabiegiem, już po podjęciu decyzji aby wykonać aborcję pacjentka przygotowuje do tego swój organizm odżywiając się odpowiednio, odstawiając jeśli to konieczne określone leki. Konieczny jest też wywiad lekarski. Ważne są również terminy. Mówimy naturalnie o zabiegu usuwania ciąży za granicą na terenie Czech i na Słowacji. Pamiętajmy, że bez konieczności spełniania przesłanek ustawowych tj. bez żadnych ograniczeń wykonać zabieg usuwania ciąży można do 12 tygodnia. Pomiędzy 12 a 22 tygodniem ciąży potrzebne będą już badania lekarskie kierujące pacjentkę do kliniki aborcyjnej.

Klinika aborcyjna to miejsce, w którym w sposób bezpieczny pacjentka może wykonać aborcję. Dysponujące wykwalifikowanym personelem specjalistyczne placówki medyczne świadczą swoje usługi komercyjnie, ale jednocześnie dają gwarancję najlepszej jakości tych usług i czują się odpowiedzialne za los swoich pacjentek, co ma ogromne znaczenie w kwestiach tak wrażliwych jak przerywanie ciąży.

Jak już wcześniej wspominaliśmy najbliższym miejscem, w którym w sposób komfortowy pacjentka może wykonać aborcję są Czechy i Słowacja.

Tyle tytułem wstępu. Tymczasem skoncentrujmy się na przedmiocie niniejszego artykułu, czyli kontroli pozabiegowej następującej po usunięciu ciąży.

To co nazywamy kontrolą poaborcyjną to kilka etapów postępowania, które następują po sobie. W pierwszej kolejności po tym jak miało miejsce wykonanie aborcji jest poddanie pacjentki obserwacji bezpośrednio po zabiegu. Przerwanie ciąży, bez względu jaką metodą następuje, może wiązać się z wystąpieniem niepożądanych objawów. Mogą to być krwawienia, zasłabnięcia lub inne bardziej lub mniej poważne komplikacje. W więkości przypadków nie wystąpią one u pacjentek klinik aborcyjnych z uwagi na to, że są to miejsca, w których najbezpieczniej wykonać zabieg usuwania ciąży. Na wszelki wypadek od kilku do kilkunastu godzin następujących po zabiegu pacjentka jest obserwowana. W razie pojawienia się niepokojących objawów na miejscu jest personel medyczny i lekarze gotowi natychmiast udzielić pacjentce pomocy. Jeżeli jej stan nie budzi wątpliwości, zostaje wypisana do domu.

Kiedy pacjentka jest już w domu powinna poddać się samoobserwacji w celu śledzenia procesu powrotu do zdrowia oraz jego potencjalnych zakłuceń.

W okresie usunięciu ciąży mogą wystąpić objawy w postaci niewielkiego krwawienia, które jednak nie powinny trwać długo. Jeśli są niewielkie, nie powinny niepokoić. Jeśli natomiast trwają zbyt długo lub są zbyt obfite, konieczny jest kontakt, z lekarzem. Część pacjentek w okresie rekonwalescencji, bo o nim jest tutaj mowa, uskarża się na ból, kiedy nastąpiło już przerwanie ciąży. To normalne. Pod warunkiem, że jest to ból zbliżony do bólu menstruacyjnego. Powinien przejść po zażyciu nospy lub ibupromu. Jeśli natomiast przerwanie ciąży da inne niepokojące objawy, pacjentka powinna niezwłocznie skontaktować się z kliniką aborcyjną.

Warto w tym miejscu zauważyć, że większość powikłań będących wynikiem usuwania ciąży ma miejsce nie w skutek błędu podczas zabiegu lecz nie stosowania się do zaleceń, których powinna przestrzegać pacjentka w okresie rekonwalescencji. To dobry moment żeby przyjrzeć się im z bliska. Część kobiet nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji i po tym jak zdecyduje się wykonać zabieg usuwania ciąży zbyt szybko wraca do różnych form aktywności sprzed zabiegu. Skutkuje to niestety niepożądanymi efektami w postaci powikłań i komplikacji.

Dlatego ważne jest żeby pamiętać o kilku istotnych rygorach. Po pierwsze seks. Należy wstrzymać się z podejmowaniem aktywności seksualnej, kiedy mamy za sobą usuwanie ciąży. Ten rodzaj aktywności wpływa na funkcje naszego organizmu. Dotyczy również obszarów, które podczas usuwania ciąży uległy ingerencji z zewnątrz i potrzebują czasu aby wrócić do poprawnego funkcjonowania . Dlatego z seksem należy poczekać mniej więcej 4 tygodnie od zabiegu. Podobnie rzecz ma się z wysiłkiem fizycznym. Praca fizyczna, kiedy mamy za sobą wykonanie aborcji jest zbyt dużym obciążeniem dla ciała. Nie wolno w tym czasie dźwigać ani przemęczać się fizycznie. Warto również odstawić na jakiś czas fitness, czy inne formy sportowej aktywności fizycznej.
Rekonwalescencja powinna też uwzględniać proste czynności higieniczne. I tak, kiedy przerwanie ciąży pacjentka ma już za sobą niewskazane są kąpiele w gorącej wodzie. Moga one wywoływać krwawienia. Zamiast nich zalecany jest prysznic.

W okresie, który następuję po wykonaniu aborcji należy dać organizmowi czas do powrotu do pełnej sprawności. Innymi słowy kobieta powinna zadbać o siebie fizycznie i psychicznie poświęcając uwagę reakcją swojego organizmu na czynniki zewnętrzne. Czas powrotu do sprawności sprzed wykonania aborcji to około 6 tygodni.

W tym okresie konieczna będzie wizyta kontrolna u lekarza specjalisty. Można poddać się jej w klinice aborcyjnej – tak byłoby najlepiej ponieważ klinika posiada dokumentację pacjentki, która figuruje w jej systemie. Można poddać się kontroli poaborcyjnej w kraju macierzystym. Nie należy obawiać się kwestii prawnych, ponieważ zgodnie z prawem Unii Europejskiej każda obywatelka kraju członkowskiego ma prawo poddać się dowolnemu zabiegowi medycznemu legalnemu na terenie państwa, w którym on następuje. Ponieważ na terenie Czech i Słowacji taki zabieg jest legalny status prawny pacjentki nie budzi żadnych wątpliwości. Ponadto skorzystanie z kontroli poaborcyjnej na terenie Czech i Słowacji nie wiąże się z ocenami i stygmatyzacją kobiety, która zdecydowała się wykonać zabieg przerywania ciąży, a może to mieć miejsce w Polsce, gdzie kwestie usunięcia ciąży wciąż budzą liczne kontrowersje. Niezwykle istotne jest również to, że w klinice aborcyjnej badanie zostanie przeprowadzone w sposób odpowiedni i w pełni profesjonalny. Lekarze zatrudnieni w klinikach całą uwagę skupiają jedynie na stanie zdrowia kobiety, a nie na innych kwestiach związanych np. z moralną stroną usuwania ciąży. Wizyta kontrolna po aborcji to również dobry moment na przeprowadzenie z lekarzem rozmowy na temat wyboru przyszłej antykoncepcji. W tym miejscu należy również z całą mocą podkreślić, że usuwanie ciąży nie ma wpływu na przyszłą płodność pacjentki. O ile oczywiście wszystko odbędzie się bez komplikacji. Klinika aborcyjna zapewnia to od strony medycznej. Pacjentka jest natomiast odpowiedzialna za przestrzeganie zaleceń podczas rekonwalescencji.

Podsumowując kontrola poaborcyjna po usunięciu ciąży metodą farmakologiczną lub metodą próżniową to kluczowy element trwającej po zabiegu usunięcia ciąży rekonwalescencji. Nie należy jej ignorować lub zakładać, że to jedynie formalność. Monitorowanie dochodzenia pacjentki do pełnej sprawności jest konieczne i niezwykle istotne. Służy ono między innymi wykryciu nieprawidłowości, korygowaniu niewłaściwego postępowania oraz bezpośredniemu interweniowaniu w nieprawidłowości np. w zachowaniu pacjentki w tym trudnym dla niej czasie.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże kobietom decydującym się wykonać zabieg usuwania ciąży, zdobyć niezbędną wiedzę związaną z tym problemem, a tym samym rozwieje ich wątpliwości i udzieli odpowiedzi na istotne pytania.