Legalne usuwanie ciąży w klinice aborcyjnej w Czechach i na Słowacji

Polska jest jednym z tych państwa w Europie i na świecie, w których aby wykonać zabieg usuwania ciąży musi zostać spełniona jedna z dwóch przesłanek ustawowych. Po pierwsze ciąża musi zagrażać życiu matki. Po drugie ciąża musi pochodzić z przestępstwa, czyli być konsekwencją popełnionego czynu zabronionego (np. gwałt). Nie zawsze jednak sytuacja wyglądała w ten sposób. W okresie PRL-u wykonać aborcję można było w szpitalu w pełni legalnie. Oczywiście po spełnieniu obwarowań związanych z “wiekiem ciąży”, czyli procesem jej zaawansowania. Po roku 1989 funkcjonował w Polsce system nazywany “kompromisem aborcyjnym”, który pozwalał na wykonanie aborcji w trzech ustawowo określonych wypadkach. Dwóch wskazanych już powyżej i trzecim tzn. wadą letalną płodu. To ograniczenie możliwości usuwania ciąży miało związek z rosnącymi wpływami Kościoła Katolickiego na życie społeczne. Usunięcie ciąży zawsze wywoływało w Polsce wiele kontrowersji. Było przedmiotem licznych publikacji prasowych po dwóch stronach sceny politycznej. Zdarzało się, że usuwanie ciąży, a właściwie próby możliwości jego ograniczania doprowadzały do protestów ulicznych. Tak też było po dojściu do władzy obecnie sprawującej rządy w Polsce prawicy. Jej próby ograniczenia prawa do usuwania ciąży okazały się skuteczne. W chwili obecnej w Polsce można wykonać aborcję wyłącznie w dwóch przypadkach wskazanych w przepisach prawa. Pierwszy to sytuacja, w której ciąża jest skutkiem popełnionego przestępstwa. Drugi to sytuacja, w której można wykonać aborcję ze względu na to, że ciąża zagraża życiu matki. Ponadto duże znaczenie ma atmosfera społeczna panujące wokół tematu, który stanowi przerwanie ciąży. Społeczny ostracyzm, gotowość do surowych ocen oraz piętnowanie kobiet chcących wykonać zabieg usuwania ciąży skłania Polki do szukania pomocy za granicą.

W tym miejscu warto poczynić istotną uwagę dotyczącą regulacji prawa unijnego. Otóż prawo wspólnotowe dopuszcza, aby obywatele/obywatelki Unii Europejskiej korzystały z dowolnych zabiegów medycznych, które pozostają legalne na terenie państwa członkowskiego, w którym są przeprowadzane.

Ponieważ problem usuwania ciąży wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu czynności organizacyjnych w dużym stresie (regulacje prawne w Polsce, doniosłość decyzji jaką jest wykonanie aborcji) powodują, że dużo kobiet szuka pomocy na terenie Czech i na Słowacji.
Na terenie obu tych państw stosunek społeczeństwa do przerywania ciąży nie ma nic wspólnego z ortodoksyjnym zacietrzewieniem mającym miejsce w Polsce.

Zatem na terenie Czech i Słowacji wykonanie aborcji jest możliwe do 22 tygodnia ciąży. Przy czym do 12 tygodnia usunięcie ciąży następuje bez podania przyczyny (na żądanie). Natomiast po 12 tygodniu ciąży do 22 tygodnia ciąży wykonanie aborcji jest możliwe po przedstawieniu skierowania lekarskiego, lub jeśli ciąża zagraża życiu matki albo stanowi efekt popełnionego przestępstwa. Polki, które planują wykonanie aborcji na terenie Czech lub na Słowacji nie muszą obawiać się macierzystych organów ścigania. Wszystko jest w pełni legalne na podstawie wcześniej przytoczonych przepisów prawa.

Usuwanie ciąży na terenie Czech i na Słowacji odbywa się w dwóch formach. Pierwsza to aborcja farmakologiczna (wywołanie za pomocą środka chemicznego poronienia za pośrednictwem krwawienia przypominającego krwawienia podczas menstruacji. Druga z metod to aborcja chirurgiczna lub inaczej zabieg próżniowy. Usuwanie ciąży przebiega wtedy w znieczuleniu ogólnym, a płód oraz błony płodowe są wysysane z macicy.
Kobiety niepełnoletnie muszą stawić się w miejscu wykonania przerwania ciąży w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, którzy muszą wyrazić swoją zgodę na zabieg.

A teraz najważniejsze. Ile kosztuje aborcja w Czechach oraz ile kosztuje aborcja na Słowacji? Innymi słowy o tym jakie są koszty aborcji.
Trudno je określić w sposób kwotowy. Istnieje wiele klinik aborcyjnych na terenie Czech i Słowacji. Mają one swoje odrębne ceny. Różnią się bowiem standardem, zakresem świadczonych usług, stopniem wykwalifikowania personelu. Jedno jest pewne, usunięcie ciąży to nie jest zabieg, na który trzeba brać kredyt.

Prześledźmy teraz po kolei jak przerywanie ciąży przebiega w Czechach i na Słowacji.

W pierwszej kolejności konieczny jest kontakt pacjentki z kliniką aborcyjną. Tam wykwalifikowany konsultant odpowie telefonicznie na wszystkie pytania, jednocześnie jeżeli istnieje klinika aborcyjna zaproponuje transport, dojazd i powrót zorganizowany i opłacony przez klinikę w ramach kompleksowej usługi. Pacjentka informowana jest ponadto o stanie prawnym dotyczącym aborcji w obowiązujących przepisów prawa. Umawiany jest termin, w którym ma nastąpić wykonanie aborcji. Zdarza się, że potrzebne będą badania wykonane w kraju macierzystym. Po ustaleniu terminu oraz ustaleniu każdorazowo jakie są koszty aborcji pacjentka zjawia się w klinice aborcyjnej gdzie ma miejsce przerwanie ciąży. Po przeprowadzonym zabiegu poprzedzonym gruntowym wywiadem lekarskim pacjentka pozostaje jeszcze kilka godzin w klinice aborcyjnej. Przerwanie ciąży to wbrew pozorom zabieg rodzący ryzyko powikłań jeżeli wszystko nie zostanie zrobione należycie, albo coś zostanie przeoczone. Usunięcie ciąży wymaga również określonego zachowania. To okres tak zwanej rekonwalescencji czyli odzyskiwania sprawności fizycznej i psychicznej. Co do zasady po ok. tygodniach, pacjentka powinna wrócić do stanu sprzed zabiegu.

Dwa słowa o klinikach aborcyjnych. To specjalistyczne placówki medyczne zatrudniające wykfalifikowany personel, który w sposób kompetentny i empatyczny zaopiekuje się pacjentkom przed, w trakcie i po aborcji. O tym ile kosztuje aborcja w Czechach oraz ile kosztuje aborcja na Słowacji, każdorazowo decyduje cennik kliniki aborcyjnej. Aby poznać cenę zabiegu wystarczy zatelefonować, a konsultant powinien szczegółowo poinformować o kosztach. Klinika aborcyjna to doskonałe miejsce na wykonanie aborcji. Legalność klinik ogranicza szarą strefę aborcyjną, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo kobiet decydujących się wykonać zabieg usuwania ciąży.

Podsumujmy:

kobieta może dokonać swobodnego wyboru dotyczącego decyzji o przerwaniu ciąży
zabieg usuwania ciąży może być przeprowadzony legalnie na terenie Czech i Słowacji
to bezpieczne rozwiązanie z punktu widzenia obowiązującego prawa oraz nastawienia organów ścigania do kobiet pragnących wykonać aborcję.
decydując się na aborcję na terenie Czech i Słowacji, pewne jest jedno, nikt nie będzie oceniał kobiety korzystającej ze swojego prawa o decydowaniu o swoim życiu oraz zdrowiu.

Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł pomoże w poszerzeniu wiedzy na temat przerywania ciąży w Polsce i za granicą.