Najczęściej zadawane pytania o aborcję w Czechach i na Słowacji

Najwięcej pytań związanych jest zwykle z tematami, o których mówi się ściszonym głosem. Jednym z takich tematów jest usuwanie ciąży. Ponieważ w Polsce kwestie, których przedmiotem jest przerywanie ciąży budzą od lat napięcia i kontrowersje, namnaża się coraz większa ilość wątpliwości, niejasności i niedomówień. Ich efektem są liczne pytania, na które kobiety chcące wykonać zabieg usuwania ciąży, szukają odpowiedzi. Niestety w Polsce nie znajdą ich w prasie, w poradnikach stojących na półkach w księgarni, a nawet w placówkach medycznych. Temat usuwania ciąży został stabuizowany i zepchnięty na margines kwestii wymagających wyjaśniania. Należy dodać w tym miejscu, że kobiety, które zdecydowały się na wykonanie aborcji podlegają surowym, najczęściej niesprawiedliwym ocenom społecznym. Dlatego dokonaliśmy zestawienia najważniejszych pytań, które padają wokół usuwania ciąży. Mamy nadzieję, że okażą się one pomocne.

Czy aborcja i usuwanie ciąży w Czechach jest legalna?

Tak. Prawo obowiązujące na terenie Czech i na Słowacji dopuszcza możliwość przeprowadzenia na ich terytorium usuwania ciąży na żądanie. Oznacza to, że każda kobieta może wykonać zabieg usuwania ciąży bez skierowania od lekarza i bez podania przyczyny. Ograniczenia dotyczące usuwania ciąży występują pomiędzy 12 a 22 jej tygodniem. W tym okresie ciąża może być usunięta po wystąpieniu przesłanek ustawowych. Wobec regulacji prawnych obowiązujących na terenie UE, każdy obywatel/obywatelka państwa członkowskiego może poddać się na terenie innego państwa członkowskiego zabiegowi medycznemu, który jest legalny na terenie państwa, w którym następuję. Odnosi się to również do usuwania ciąży. Jeżelie zatem Polka zdecyduje się na wykonanie aborcji w Czechach lub na Słowacji, nie musi obawiać się, że zostanie przeciwko niej wszczęte w Polsce jakiekolwiek postępowanie. Dzieje się tak dlatego ponieważ prawo wspólnotowe jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego.

Kto i gdzie przeprowadza zabieg aborcji?

W przeciwieństwie do państw, w których przerywanie ciąży podlega restrykcyjnym ograniczeniom (Polska) na terenie Czech i na Słowacji można wykonać zabieg usuwania ciąży w klinice aborcyjnej. Klinika aborcyjna jest placówką medyczną specjalizującą się w zabiegach, których skutkiem jest przerwanie ciąży. To miejsce, w którym w bezpiecznych i godnych warunkach można poddać się temu zabiegowi mając pewność, że otacza nas kompetentny personel oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego usunięcia ciąży. Usuwanie ciąży przeprowadza lekarz po wcześniejszym kompleksowym wywiadzie, w którym ustala ogólny stan zdrowia pacjentki, przyjmowane przez nią leki oraz to jaką metodę wybrać aby wykonać aborcję w najlepszy i najbezpieczniejszy sposób.

Jak długo trwa usuwanie ciąży?

Trudno w sposób szczególnie dokładny odpowiedzieć na to pytanie. Długość trwania zabiegu usuwania ciąży zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich może być wybór metody w jakiej następuje wykonanie aborcji. W przypadku aborcji farmakologicznej proces wydaje się krótszy. Po podaniu środka chemicznego dochodzi do krwawienia przypominającego krwawienie menstruacyjne, a usuwanie ciąży polega w tym wypadku na samoczynnym opuszczeniu przez organizm kobiety zarodka. To metoda skuteczna w pierwszej fazie ciąży. Pomiędzy 7 a 12 tygodniem zalecana jest aborcja próżniowa, inaczej chirurgiczna. W tym wypadku, aby wykonać aborcję potrzeba nieco więcej czasu. Pacjentka musi być odpowiednio przygotowana do zabiegu. Następnie podawane jest znieczulenie ogólne. Po jego przyjęciu natomiast, pacjentka nie może prowadzić pojazdów mechanicznych przez co najmniej 12 godzin od znieczulenia. Więć jeśli wybrała jako sposób dojazdu do kliniki aborcyjnej transport własny, sprawa może przeciągnąć się w czasie, a nocleg może okazać się konieczny. Zatem jak widać usunięcie ciąży nie zawsze mieści się w tych samych ramach czasowych. Jedno można powiedzieć na pewno. Najczęściej już następnego dnia po zabiegu pacjentka jest u siebie w domu, a zdarza się także, że jest w nim już tego samego dnia.

Ile trzeba zostać w klinice po zabiegu usuwania ciąży?

Wykonanie aborcji w klinice aborcyjnej, co do zasady jest rozwiązaniem bezpiecznym. Zabieg przebiega w kontrolowanych warunkach pod czujnym okiem lekarza i personelu medycznego. Czas pobytu w klinice aborcyjnej zależy jednak w głównej mierze od tego, co może wydarzyć się po tym jak nastąpiło już wykonanie aborcji. Kiedy zabieg dobiegnie końca (dotyczy to zwłaszcza aborcji próżniowej dokonywanej w znieczuleniu ogólnym) pacjentka pozostawiona jest na kilka godzin pod obserwacją. W tym czasie personel i lekarz mogą zorientować się czy wszystko przebiega zgodnie z założeniami i czy w konsekwencji pacjentka może zostać wypisana do domu. Wystąpienie komplikacji po tym jak nastąpiło usunięcie ciąży to sytuacje niezwykle rzadkie. Komplikacje pozabiegowe są najczęściej konsekwencją niestosowania się do zaleceń w okresie rekonwalescencji. Odpowiadając na pytanie należałoby uznać, że w klinice aborcyjnej kobieta po zabiegu przerwania ciąży pozostaje od kilku do kilkunastu godzin.
Ile kosztuje aborcja i usuwanie ciąży w Czechach i na Słowacji?
Jednym z najczęściej pojawiających się pytań dotyczących tego z czym wiąże się usuwanie ciąży jest pytanie jakie są koszty aborcji. Trudno podać jedną, kokretną kwotę. Decyduje o tym wielość czynników. Przede wszystkim kliniki aborcyjne to placówki komercyjne posiadające swoje własne cenniki. Ceny mogą różnić się od siebie w zależności od tego, którą klinikę aborcyjną wybierze pacjentka. Poza tym na cenę ma również wpływ zakresu usług. I tak – cena będzie niższa jeżeli pacjentka nie zdecydowała się na transport, dojazd, przejazd i powrót gwarantowany przez klinikę, wybierając własny środek lokomocji. Inna będzie również cena usuwania ciąży jeżeli pacjentka skorzysta z przewoźnika publicznego lub prywatnego (pociąg, autobus, autokar). Dlatego na pytanie jakie są koszty wykonania zabiegu usuwania ciąży należałoby odpowiedzieć, że są różne, jednak nie są one na poziomie niedostępnym dla osób o przeciętnych zarobkach. O kwestiach związanych z tym jakie są koszty aborcji powinien poinformować konsultant podczas rozmowy telefonicznej służącej ustaleniu terminu usuwania ciąży.
Czy ktoś się dowie, żę w klinice był przeprowadzony zabieg usuwania ciąży

Nie. Klinika aborcyjna posiada wdrożony system zabezpieczeń danych pacjentek oraz procedury, które je chronią. Praktycznie nikt nie może dowiedzieć się, że nastąpiło przerwanie ciąży. Nawet najbliższa rodzina pacjentki jest od takich danych odcięta. Usunięcie ciąży jest prywatną sprawą osoby, która się na nie decyduje. Dlatego dane pacjentek chronione są na każdym etapie procesu. Zarówno przed jak i po zabiegu pacjentka może być pewna, że nikt nie dowie się, że zdecydowała się wykonać zabieg usuwania ciąży. Zabezpieczenia służą między innymi temu, aby z uwagi na różne regulacje prawne dotyczące usuwania ciąży w państwach członkowskich pacjentka czuła się komfortowo.

Jak mam dojechać do kliniki ginekologicznej w Czechach lub Słowacji?

Kiedy pacjentka zdecyduje się wykonać zabieg usuwania ciąży pojawia się kwestia transportu. Ponieważ aborcja na żądanie nie jest możliwa do wykonania na terytorium Polski, konieczny jest wyjazd do Czech lub na Słowację. Można zatem zdecydować się na dojazd własnym samochodem. Z uwagi na obecne ceny benzyny jest to jednak przedsięwzięcie dość kosztowne. Poza tym jeżeli usunięcie ciąży nastąpi metodą aborcji próżniowej, należy liczyć się z tym, że jeszcze 12 godzin po zabiegu pacjentka nie będzie mogła prowadzić pojazdów mechanicznych. Przy założeniu, że przyjechała do kliniki aborcyjnej sama należy brać pod uwagę wydłużenie się okresu przebywania poza domem. Dlatego warto skorzystać z transportu oferowanego przez klinikę aborcyjną. Niemal 40 miast w Polsce wyznacza miejsca zbiórek, z których można udać się w kierunku Czech i na Słowację aby wykonać zabieg usuwania ciąży. Przerwanie ciąży zawsze wiąże się ze stresem , a transport zapewniany przez klinikę wyłącza konieczność martwienia się o dojazd i powrót. Ponadto podróż pacjentka odbywa w towarzystwie innych kobiet mierzących się z podobnym problemem. Klinika zapewnia również dyskrecję a dojazd odbywa się nieoznaczonym w żaden sposób busem. Pozwala to zachować pełną anonimowość w tak wrażliwej kwestii jak usunięcie ciaży.

Czy zabieg usuwania ciąży jest bezpieczny?

Wykonanie aborcji jest źródłem powikłań i komplikacji tylko wtedy, kiedy przeprowadzone jest w nieodpowiednich warunkach przez osoby niekompetentne. Dzieje się tak wszedzie tam, gdzie przerywanie ciąży jest ograniczane przez systemy prawne państw takich jak Polska. Wszelkie ograniczenia wpływają na powstawanie szarej strefy zwanej podziemiem aborcyjnym. Natomiast w systemach prawnych, w których można wykonać zabieg usuwania ciąży legalnie problem powikłań praktycznie nie występuje. Tak właśnie jest w przypadku, w którym przerwanie ciąży ma miejsce na terenie Czech lub na Słowacji.
Profesjonalne i doskonale przygotowane do przeprowadzenia usuwania ciąży, kliniki aborcyjnę są gwarancją bezpieczeństwa, poprawności przebiegu oraz nadzoru nad rekonwalescencją pacjentek. Najwięcej powikłań w tym wypadku jest konsekwencją niestosowania się do zaleceń kliniki (lekarzy) dotyczących okresu rekonwalescencji, który wymaga zmiany nawyków i dbałości o stan fizyczny. W związku z powyższym należy stwierdzić jednoznacznie, że zabieg usuwania ciąży na terenie kliniki aborcyjnej jest w stu procentach bezpiecznym rozwiązaniem.
Czy po aborcji można ponownie zajść w ciążę?
Bezpośrednio po zabiegu, którego konsekwencją było przerwanie ciąży, rozpoczyna się okres rekonwalescencji, w którym pacjentka powinna przestrzegać ściśle określonych zaleceń. Tzn. unikać wysiłku, nie uprawiać seksu przez kilka tygodni, zdrowo się odżywiać. Jeśli stosuje się do wszystkich wskazań lekarskich jej ciało powinno odzyskać pełną sprawność w okresie do 6 tygodni od wykonania aborcji. Tym samym powinien wrócić normalny cykl menstruacyjny. Usunięcie ciąży przeprowadzone w klinice aborcyjnej jest gwarancją, że zabieg nie będzie miał wpływu na płodność pacjentki, a tym samym po zakończeniu okresu rekonwalescencji nie będą istniały żadne biologiczne przeszkody dla ponownego zajścia w ciążę.