Zabieg próżniowy usuwania ciąży w Czechach i na Słowacji

Wykonać aborcję można dwiema metodami. Pierwszą z nich jest metoda próżniowa zwana też chirurgiczną, drugą z metod jest aborcja farmakologiczna. Zanim jednak nastąpi przerwanie ciąży którąkolwiek z tych metod należy przedstawić szereg czynności, które powinna wykonać przyszła pacjentka kliniki aborcyjnej.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że z uwagi na regulacje prawne aborcja na żądanie nie jest dopuszczalna w Polsce. Jest natomiast możliwa w Czechach i na Słowacji.

A zatem jeśli kobieta zdecyduje się wykonać zabieg usuwania ciąży konieczne jest przygotowanie organizmu do tego zabiegu.

Przede wszystkim przygotowując się do usuwania ciąży pacjentka powinna dopilnować odpowiednich nawyków żywieniowych. Należy jeść lekkie, nieobciążające posiłki, a przed samym zabiegiem starać się nie jeść i nie pić przez minimum 5 godzin poprzedzających przerywanie ciąży. Ważne jest aby dieta pozbawiona była płynów i pokarmów zatrzymujących wodę w organizmie. Duże znaczenie mieć mogą również leki przyjmowane przez pacjentkę. Nie bez znaczenia pozostają również leki, które pacjentka przyjmuje. Bezwzględnie należy odstawić te, które zawierają kawa acetylosalicylowy. Chodzi o krzepliwość krwi, na którą leki z tej grupy mają wpływ. Jeśli natomiast pacjentka przyjmuje takie leki w związku z chorobą przewlekłą, to lekarz zadecyduje o tym, czy kwalifikuje się ona do usuwania ciąży. Przed zabiegiem, w klinice ginekologicznej lekarz przeprowadza z pacjentką wywiad, którego celem jest ustalenie ogólnego stanu zdrowia pacjentki oraz tych kwestii, które zostały omówione powyżej. Po przeprowadzonym wywiadzie lekarz może zdecydować o aborcji farmakologicznej lub aborcji próżniowej, która jest przedmiotem naszego zainteresowania w tym artykule. Pacjentka jest następnie rejestrowana w systemie kliniki aborcyjnej.

Czym jest metoda próżniowa przerywania ciąży? To zabieg chirurgiczny ingerujący w ciało kobiety i dlatego przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym. Nazwa zabiegu ma bezpośredni związek z jego mechanikom. Po tym jak podane zostało pacjentce znieczulenie rozpoczyna się wykonanie aborcji. Do macicy wprowadzane jest urządzenie nazywane kaniulą (przypomina ona rodzaj rurki). Za jej pomocą z macicy – dosłownie – wysysana jest jej zawartość wraz z błonami płodowymi. Aborcja chirurgiczna jest metodą powodującą mniej dyskomfortu niż aborcja farmakologiczna. W tym wypadku usunięcie ciąży nie jest przyczyną dolegliwości przypominających te, które pojawiają się w trakcie menstruacji. Jest to również metoda usuwania ciąży, która daje gwarancję stuprocentowej skuteczności zabiegu.

Oczywiście zabieg chirurgicznego usuwania ciąży również nie może być wykonany w dowolnym terminie. Usunięcie ciąży metodą próżniową może nastąpić jeśli ciąża ma minimum 7 tygodni. Wcześniejsze usuwanie ciąży tą metodą mogłoby okazać się nieskuteczne. Stosuje się wtedy aborcję farmakologiczną wywołującą krwawienie.

Kiedy usunięcie ciąży pacjentka ma już za sobą następują sekwencje kolejnych czynności.
Zabieg usuwania ciąży powoduje osłabienie organizmu. Dlatego bezpośrednio po jego przeprowadzeniu pacjentka pozostawiana jest w klinice aborcyjnej celem obserwacji. Trwa to zwykle od kilku do kilkunastu godzin. Jeżeli jej stan nie budzi wątpliwości, pacjentka zostaje wypisana do domu. W czasie obserwacji pacjentka przebywa pod stałą kontrolą personelu kliniki aborcyjnej i lekarza. W tym wypadku znaczenie ma środek transportu, który pomógł pacjentce dostać się do kliniki aborcyjnej. Jeśli był to prywatny samochód to należy liczyć się z koniecznością przenocowania na miejscu. Co do zasady po przeprowadzonym zabiegu aborcji próżniowej, podczas którego podawane jest znieczulenie ogólne, pacjentce nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych przez minimum 12 godzin od przyjęcia znieczulenia.

W krótkim podsumowaniu możemy spróbować teraz wskazać na najważniejsze części składowe omówionego procesu i tak – chcąc wykonać zabieg usuwania ciąży, ważne aby kobieta wiedziała, że:

należy zorganizować sobie przejazd do kliniki aborcyjnej najlepiej środkiem transportu zapewnianym przez klinikę
na miejscu, w klinice aborcyjnej należy być gotowym na ewentualne badanie lekarskie oraz szczegółowy wywiad lekarski (jeżeli ciąża nie przekroczyła 12 tygodnia nie są potrzebne żadne dokumenty od lekarza pacjentki kwalifikujące ją do zabiegu usuwania ciąży)
w dalszej kolejności pacjentka przygotowywana jest do zabiegu (nie należy od 7 do 5 godzin przed zabiegiem spożywać pokarmów i pić płynów)
po wszystkich wyżej wskazanych czynnościach przeprowadzane jest usuwanie ciąży
kiedy ciąża zostanie już usunięta następnym ma miejsce obserwacja pacjentki nazywana kontrolą poaborcyjną
jeśli wynik kontroli poaborcyjnej jest zadowalający pacjentka otrzymuje wypis do domu.

Niezwykle ważnym okresem następującym po wyżej wymienionych zdarzeniach jest okres tak zwanej rekonwalescencji. Mówiąc najogólniej to czas powrotu pacjentki do pełnej sprawności. Trwa on około 6 tygodni i zwykle przebiega pomyślnie pod warunkiem że pacjentka przestrzega zaleceń lekarskich, które po usunięciu ciąży mają kluczowe znaczenie. Większość powikłań występujących bezpośrednio po przerwaniu ciąży, ma miejsce z powodu niestosowania się do wytycznych, które pacjentka otrzymała w klinice aborcyjnej.

Okres rekonawalescencji po usunięciu ciąży przebiega różnie w zależności od metody, z której skorzystano decydując się wykonać zabieg usuwania ciąży.
I tak – jeżeli była to abocja próżniowa pacjentka nie odczuwa konsekwencji zabiegu takich jak bóle, nudności i bóle głowy. Jeśli jednak po usunięciu ciąży pojawi się ból, który pacjentka uzna za zbyt uciążliwy lub wystąpi krwawienie utrzymujące się w jej ocenie zbyt długo, konieczne należy skontakować się z lekarzem. Normalny ból powinien ustąpić po zażyciu ibupromu lub nospy.

Jakie są podstawowe zalecenia dla okresu rekonwalescencji po usunięciu ciąży?

prysznic zamiast kąpieli
nie wolno dźwigać
nie należy uprawiać intensywnego wysiłku fizycznego (fitness, bieganie, jazda na rowerze)
nie należy uprawiać seksu
należy pilnować zbilansowanej diety bogatej w żelazo

Pod warunkiem przestrzegania powyższych wskazań, powrót do zdrowia przerwaniu ciąży powinien nastąpić po około 6 tygodniach od zabiegu.

Ważne! W okresie rekonwalescencji następujący po przerwaniu ciąży to dobry moment aby podczas wizyty kontrolnej ustalić z lekarzem skuteczny sposób antykoncepcji bowiem wykonanie aborcji nie ma wpływu na późniejszą płodność kobiety.

Mamy nadzieję, że ten tekst pomoże kobietom zdobyć podstawową wiedzę na temat przebiegu aborcji chirurgicznej w klinice aborcyjnej na terenie Czech i na Słowacji.